Uw rechten en uw plichten

Als deelnemer heeft u rechten en plichten.. 

Uw rechten

  • U krijgt begeleiding bij het maken van uw portfolio. 
  • U kunt gebruik maken van een klacht/geschil-procedure en een bezwaar/beroepsprocedure (Zie document Klachten procedure onderaan de website). 
  • Uw privacy wordt bewaakt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) oftewel General Data Protection Regulation zoals die geldt in de Europese Unie. Dat betekent onder meer dat wij niet buiten u om informatie geven over het verloop en het eindresultaat van uw EVC-traject (behalve aan controlerende organisaties). 
  • U krijgt een afsluitend gesprek. (Op aanvraag)
  • Vanaf de start is het volledige EVC-dossier uw eigendom. 

 

Uw plichten 

  • U mag uitsluitend eigen werk toevoegen aan uw portfolio. Hierop kan worden gecontroleerd met plagiaatsoftware. 
  • In verband met onze hoge kwaliteitseisen gaat u ermee akkoord dat een controlerende organisatie een assessment (werkplekbezoek of gesprek) bijwoont. Dit kan vooraf wel en niet worden aangekondigd. 
  • In verband met de Nederlandse accreditatie wordt het EVC-traject in het Nederlands uitgevoerd. Alleen in bijzondere gevallen kan Het Evc Bureau voor u aan het Nationaal Kenniscentrum EVC om uitzondering vragen.