Het traject

Hieronder ziet u de volgende stappen die bedoeld zijn om het Evc-traject zo goed mogelijk te laten verlopen.

Eenmaal door de aanmelding word u zo goed mogelijk door de stappen geholpen door ons gekwalificeerd personeel.

 

Aanmelding

Op de website kunt u onder het kopje aanmelden, het aanmeld-formulier invullen. Binnen twee werkdagen ontvangt u een reactie. Bij eventuele vragen kunt u via info@HetEvcBureau.nl contact opnemen of telefonisch +316 164 250 58.

De intake

 • Eerste evaluatie van competenties.
 • Beoordeling van werkervaring en relevante competenties.
 • Bespreking van het EVC-traject, doelen en verwachtingen.
 • Toelichting op het proces door je persoonlijke begeleider.
 • Verzoek om aanvullende informatie (cv, referenties, motivatie).
 • Ontvangst van een overeenkomst na volledige indiening.
 • Ondertekening van de overeenkomst betekent start traject.

Opbouw portfolio

 • Bij de start van het EVC-traject verzamel je bewijsmateriaal voor je portfolio, een essentieel onderdeel van het traject.
 • Je hebt een persoonlijke portfoliobegeleider die je helpt bij het opbouwen ervan.
 • De taakbeoordeling is waar je zelf je taken en benodigde competenties beoordeelt met een specifiek formulier als bewijs.
 • Hedendaags draait de arbeidsmarkt om ervaring en competenties.
 • Het E-Portfolio is jouw digitale dossier voor professionele en persoonlijke gegevens, een overzicht van je ontwikkeling, kennis en vaardigheden.
 • Je hebt de controle over wat je deelt met anderen.

 

Persoonlijke trajectbegeleiding

 • Persoonlijke trajectbegeleiding is een essentieel onderdeel van het EVC-traject.
 • Begeleiders helpen bij het verzamelen en selecteren van bewijsstukken, zoals werkgeversverklaringen, certificaten en werkstukken.
 • Ze adviseren ook over de presentatie van deze bewijzen in het portfolio om ze helder en overtuigend te maken voor beoordelaars.
 • Daarnaast assisteren ze bij het opstellen van het portfolio, adviseren over de structuur en welke informatie erin moet komen.
 • Het hoofddoel is om een portfolio te creëren dat voldoet aan de competentie-eisen, waardoor de kans op een positieve evaluatie wordt vergroot.

Beoordeling

 • Onafhankelijke assessoren beoordelen uw portfolio volgens vastgestelde competentie-eisen.
 • Ze gebruiken een beoordelingsformulier om te controleren of uw portfolio aan de eisen voldoet en of u over de vereiste competenties beschikt.
 • Daarna nodigt de assessor u uit voor een criteriumgericht interview (assesmentgesprek) - op uw werkplek of online, afhankelijk van de voorkeur.
 • Tijdens het assessment krijgt de assessor een diepgaand beeld van uw persoonlijkheid, vaardigheden en kennis.
 • De assessor en begeleider blijven strikt gescheiden om de kwaliteit van het assessment te waarborgen.
 • De bevindingen van de assessor worden vastgelegd in het ervaringscertificaat.

Evaluatie

 • Evaluatie na afronding van het EVC-traject is waardevol.
 • Het kan plaatsvinden via een gesprek met de deelnemer of een vragenlijst/enquête.
 • Het richt zich op wat goed ging en mogelijke verbeterpunten.
 • Dit proces helpt bij het beoordelen van de effectiviteit van het traject in het bereiken van de doelen van de deelnemer.

Ervaringscertificaat

Na afronding van het EVC-traject ontvangt u uw Ervaringscertificaat. Het Ervaringscertificaat bevestigt en onderbouwt de kennis en vaardigheden die u hebt verworven in overeenstemming met de gekozen opleidingsstandaard. Het certificaat bevat gedetailleerde informatie over uw competenties en prestaties.

Daarnaast bevat het Ervaringscertificaat aanbevelingen en uitleg over hoe het certificaat u kan ondersteunen in uw verdere ontwikkeling. Het benadrukt hoe u uw EVC-certificaat kunt benutten om uw carrière en professionele groei te bevorderen. Het biedt inzicht in welke mogelijkheden en kansen het certificaat kan bieden voor uw persoonlijke ontwikkeling en loopbaantraject.

Verzilvering van certificaat

Met een ervaringscertificaat kun je aantonen dat je bepaalde onderdelen van een opleidingsstandaard beheerst, wat kan leiden tot 'verzilvering', waarbij je mogelijk een mbo-diploma kunt behalen. Dit betekent dat je vrijstellingen kunt krijgen voor een bepaalde opleiding, waardoor je niet de volledige opleiding hoeft te volgen. Als je een EVC-traject hebt doorlopen op basis van een opleidingsstandaard, kun je met je ervaringscertificaat naar een examencommissie gaan. Zij beoordelen het certificaat en besluiten of je in aanmerking komt voor een diploma of vrijstellingen voor een opleiding.

Het Evc Bureau staat los van de verzilvering mogelijkheid en deze verzilvering gebeurt op eigen initiatief van de deelnemer. Wij adviseren over geschikte onderwijsinstellingen waar je jouw certificaat kunt laten verzilveren. Afhankelijk van de resultaten van het ervaringscertificaat moeten er mogelijk nog enkele stappen worden ondernomen, die verschillen per opleiding. In ieder geval dien je examen af te leggen in Nederlands en rekenen, en voor niveau 4 ook in Engels. Als je bepaalde werkprocessen niet hebt aangetoond, kan het zijn dat je aanvullende scholing moet volgen. De examencommissie van het ROC waar je jouw ervaringscertificaat wilt verzilveren, bepaalt de kosten van de verzilvering en de benodigde stappen in dit proces.